MESSAGE SOAP

glycerine zeepje "True Friends"
Zeepje true friends
€5,95 
glycerine zeepje "love"
tekstzeepje love
€5,95 
glycerine zeepje always better together
Tekstzeepje better together
€5,95 
glycerine zeepje "best mum"
Tekstzeepje best mum
€5,95 
Zeepje love from Bruges
€5,95 
glycerine zeepje "best dad"
Tekstzeepje best dad
€5,95